Catequesi informació


Parròquies de BlanesBETA

La parròquia de Santa Maria ofereix catequesi d’infants i adolescents des dels 7 fins als 16 anys.

 

Els nens i nenes que volen fer la primera comunió s’apunten als 7 anys, això és, quan inicien el 2n curs de Primària, i combreguen a final de curs de l’any següent, a 3r de Primària.

 

Després de la comunió, hi ha l’etapa de Seguiment (9-11 anys), seguida de la Professió de Fe (12 anys) i la Confirmació (13-14 anys).


Finalment, hi ha l’etapa de Postconfirmació (15-16 anys).


My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: parroquiesdeblanes@gmail.com