Junta d'economia


Parròquies de BlanesBETA

La Junta d'Economia està formada per cinc persones que tenen l'encàrrec de supervisar l'economia i vetllar per totes les qüestions d'ordre material de la parròquia.

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: parroquiesdeblanes@gmail.com