Consell pastoral


Parròquies de BlanesBETA

El Consell Pastoral de Santa Maria està format per una quinzena de persones que representen els diversos serveis i grups actius a la parròquia.

Es reuneix un cop al mes i debat tot allò que afecta a la vida i al manteniment de l'activitat parroquial.

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: parroquiesdeblanes@gmail.com