Escoltisme


Parròquies de BlanesBETA

L'Agrupament escolta integrat a la parròquia de Santa Maria s'anomena "Pinya de Rosa".

Té el seu CAU als locals adossats a part esquerra de l'església parroquial.

Contacte: caupinyaderosa@gmail.com


My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: parroquiesdeblanes@gmail.com