Catequesi de primera comunió


Parròquies de BlanesBETA

Els nens i nenes poden fer la primera comunió al final del segon curs de catequesi (3r de primària).


Assisteixen a sessions de catequesi d'una hora a la setmana.


Poden optar per anar a catequesi a:

-Santa Anna de Quatre Vents (el dilluns de 17.00 a 18.00 h)

-Santa Maria (dijous de 17.30 a 18.30 h, divendres de 17.30 a 18.30 h).


Els pares i mares també són convocats un cop al mes (en horari convingut per a cada grup).
My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: parroquiesdeblanes@gmail.com